Ik heb een nieuw rekeningnummer

Voor en achternaam (verplicht)

Geboortedatum (verplicht)

Lidnummer

E-mailadres (verplicht)

Oud rekeningnummer

Nieuw rekeningnummer IBAN

U dient een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier naar ons op te sturen, dit kan via dit formulier (door te printen, in te vullen en dan weer opnieuw in te scannen) of per post. Klik hier om een machtigingsformulier te downloaden.

Upload het ingevulde machtigingsformulier (maximaal 2mb en alleen pdf, jpg of png:

Of per post naar:

Begrafenis en Crematievereniging Bocholtz
Ledenadministratie
Postbus 20036
6350AA Bocholtz