Ik wil mij aanmelden als nieuw lid

Voor en achternaam gezinshoofd (verplicht)

Geslacht (verplicht)

manvrouw

Geboortedatum (verplicht)

Straatnaam en huisnummer

Postcode

Plaats

Nieuw rekeningnummer IBAN

Telefoonnummer (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

U dient een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier naar ons op te sturen, dit kan via dit formulier (door te printen, in te vullen en dan weer opnieuw in te scannen) of per post. Klik hier om een machtigingsformulier te downloaden.

Upload het ingevulde machtigingsformulier (maximaal 2mb en alleen pdf, jpg of png:

Of per post naar:

Begrafenis en Crematievereniging Bocholtz
Ledenadministratie
Postbus 20036
6350AA Bocholtz

Gezinslid nummer 2

Voor en achternaam nieuw lid

Geslacht

manvrouw

Geboortedatum

Gezinslid nummer 3

Voor en achternaam nieuw lid

Geslacht

manvrouw

Geboortedatum

Gezinslid nummer 4

Voor en achternaam nieuw lid

Geslacht

manvrouw

Geboortedatum

Gezinslid nummer 5

Voor en achternaam nieuw lid

Geslacht

manvrouw

Geboortedatum

Gezinslid nummer 6

Voor en achternaam nieuw lid

Geslacht

manvrouw

Geboortedatum