Algemene informatie

Hieronder volgt algemene informatie van de vereniging

De Begrafenis en Crematievereniging Bocholtz is een vereniging zonder winstoogmerk. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Indien u vragen heeft waarbij u het antwoord niet terugvindt op deze website kunt u altijd telefonisch contact met ons opnemen. Gelieve dit na 18.00u te doen in verband met dagelijks werk. U vindt de contactgegevens via het hoofdmenu ‘contactgegevens bestuur’.

 • Ledenaantal per 1-1-2016
  • Vrouwen: 2181
  • Mannen: 2053
 • De Begrafenis en Crematievereniging Bocholtz is aangesloten bij de Federatie van Katholieke Begrafenisinstellingen zonder winstoogmerk (FKB)
 • Inschrijving Kamer van Koophandel te Heerlen: nummer 14031042
 • Bankrelatie: ING
  • IBAN: NL17 INGB 0004127549
  • BIC code: INGBNL2A
 • Correspondentieadres:
  Postbus 20036
  6350AA Bocholtz
 • Contact voor algemene vragen: begrafenisverenigingbocholtz@gmail.com of ga naar onze contactpagina.
 • Wijziging doorgeven: via hoofdmenu wijziging doorgeven.
 • De volgende ledenvergadering is op 18 april 2016 in Café ‘Oud Bocholtz’, Pastoor Neujeanstraat 11, Bocholtz (tegenover de kerk) en begint om 20.00u. U vindt de notulen van de voorgaande jaarvergadering bij ‘downloads’. Tot uiterlijk 2 weken voor de vergadering kunnen leden bij de secretaris voorstellen indienen voor de jaarvergadering (artikel 12, lid 6 Statuten).

Korting

Met ‘korting’ wordt het bedrag bedoeld dat uitgekeerd wordt na overlijden. De korting die wordt verleend bij overlijden bedraagt €3000,- per uitvaart. Voor leden in de leeftijdscategorie van 0 tot en met 9 jaar geldt een korting voor de feitelijk gemaakte kosten tot een maximum van €1225,- per uitvaart.

Contributie

Leeftijd Kwartaal Halfjaar Jaar
0 t/m 9 jaar Contributievrij Contributievrij Contributievrij
10 t/m 19 jaar € 6,25 € 12,50 € 25,00
20 jaar en ouder € 14,25 € 28,50 € 57,00